Bestuursleden

Het Klokhuis wordt bestuurd door de Raad van beheer. Zij zorgen ondermeer voor de financiële en materiële zaken.

Daarnaast is er een stuurgroep waarin vertegenwoordigers van elke thuisvereniging zitten. In deze stuurgroep worden praktische afspraken gemaakt, en worden activiteiten zoals de Klokhuisfeesten georganiseerd om de kas te spijzen.

Tenslotte kan het Klokhuis rekenen op de steun van een gerante voor het dagelijks onderhoud en de bediening in het café.

Raad van Beheer

Voorzitter Secretaris
Anne Langouche
Penningmeester
Johan Bundervoet
Boekhouding
Lucien Van Hecke
Verhuring/Website
Mario Genetello
Gerante
Maria De Wever